| Can BAYAT Kişisel İnternet Sitesi

HANS CLOOS

Akademik
01.10.2019

Hans CLOOS 20. y.y.’ın ilk yarısında oluşturulan modern Yapısal Jeoloji’nin asıl kurucularındandır. Çalışmalarını genellikle Almanca olarak yayınlamış ve zamanında yaptığı çalışmalarla modern yapısal jeolojinin daha da ilerilere taşınmasına katkıda bulunmuştur. Yazar:Can BAYAT


PROF. NICOLAS AMBRASEYS

Akademik
01.10.2019

Ambraseys, 1958 yılında daha 29 yaşında iken İmperial College'a katılmıştır ve kadroda yerini almıştır. 1952'de Atina Ulusal Teknik Üniversitesinde ilk derecesini elde etmiştir. Yazar:Can BAYAT


TEKTONİK MODELLEMENİN GETİRİLERİ

Akademik, Jeofizik
01.10.2019

Tektonik fiziksel modeller; üzerinde titizlikle durulması gereken, emek, el becerisi, alternatif düşünce gerektiren, yapılması zevkli ve sonuçları görsel açıdan tatminkar olan modellemelerdir. Matematiksel modellerde ise pek çok sınır şartı, kırılmadan, kayma denklemlerine uzanan pek çok değişken duruma ve parametreye yer verilmesi gereken zevkli olduğu kadar da karmaşık bir yapı vardır. Yazar:Can BAYAT


Maden Aramalarında Multi Disipliner Yaklaşım

Akademik
26.09.2019

Maden işletmeciliğinin zorlu süreçlerinden biri olan arama süreci üzerinde biraz durmak istiyorum. Bu süreç günümüze kadar kara düzen gitmiş olsa da maden sektöründe teknolojik gelişmeler, maden firma sahiplerinin aramanın önemini daha da iyi anlamaları ve ödenek ayırarak düşük maliyetlerle büyük karlar elde etmeleri arama faaliyetlerini daha da önemli kılmıştır. Yazar:Can BAYAT


Su Kirliliği

Akademik
26.09.2019

Yer yüzündeki sular, güneşin sağladığı enerji ile sürekli bir döngü içinde bulunur. İnsanlar, ihtiyaçları için, suyu bu döngüden alır ve kullandıktan sonra tekrar aynı döngüye iade ederler. Bu süreç sırasında suya karışan maddeler, suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini değiştirerek “su kirliliği” olarak adlandırılan durum ortaya çıkar. Su kirlenmesi, su kaynağının fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde olur. Yazar:Can BAYAT


Mağmaların Kökeni

Akademik, Jeofizik
25.09.2019

Yeryüzünde rastlanan çeşitli magmatik ve volkanik kayaçlar başlıca 3 grup ana magmadan türemişlerdir. Bunlar, meydana getirdikleri kayaç türlerine göre: 1. Bazaltik magma 2. Andezitik magma 3. Riyolitik magma Olarak adlandırılırlar. Bu ayrım aynı zamanda içerdikleri silisyumdioksit (SiO2) oranlarına dayanır. Yazar:Can BAYAT


Deprem Şiddet Cetvelleri

Akademik
23.09.2019

Depremin şiddeti, depremlerin gözlenen etkileri sonucunda ve uzun yılların vermiş olduğu deneyimlere dayanılarak hazırlanmış olan Şiddet Cetvellerine göre belirlenmektedir. Dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlanan ilk şiddet cetveli 1883 yılında Rossi-Forel tarafından hazırlanan 10 dereceli şiddet cetvelidir ve bu cetvel “Rossi-Forel şiddet cetveli” diye isimlendirilmiştir. Yazar:Can BAYAT


SEL ve TAŞKINLAR

Akademik
19.09.2019

Bu çalışmada, günümüz doğal olayları arasında 2. sırada can ve mal kaybına sebep olan Sel ve Taşkınlar(Su Baskını) hakkında bilgiler verilerek, önlenmesi,etkileri ve sonuçları değerlendirilmiştir. Yazar:Can BAYAT