23.09.2019

JEOTERMAL SAHA ARAŞTIRMA KALEMLERİ

Jeofizik

Jeotermal sahalarda Ruhsat aşamalarının ardından, Üretim sondajı kuyusunun açılmasına kadar yapılacak çeşitli çalışmalar aşağıda listelenmiştir. Bu çalışmların gerçekleştirilmesi sahanın gerçek potansiyelinin ortaya çıkartılması, gerçekleştirilecek üretim ve re-enjeksiyon kuyularının başarıyla sonuçlanması ve akılcıl yatırımlar yapılması için gerekli ve faydalı çalışmalardır.  Liste hakkında katkı ve düzenlemeler,aşağıdaki yorumlar ve deneyimler ile zamanla güncellenerek çeşitlendirilebilir.

 • Topografik Harita Veri Altyapısı
 • Uydu Görüntüsü Veri Altyapısı ve Spektral Analizler
 • Sayısal Arazi Modeli Veri Altyapısı
 • Jeolojik Haritalama Çalışmaları
 • Tektonik Haritalama Çalışmaları
 • Kayaçların Petrografik Analizleri
 • Kayaçların Yaş Analizleri
 • Kayaçların Jeokimyasal Analizleri
 • Kayaç Alterasyonu ve Analizleri
 • Gaz Kimyası Analizleri (Gaz çıkışı olan Volkanik sahalar için)
 • Su kimyası kaynak başı parametre ölçümleri (EC,T,pH,TDS,Tuz)
 • Su Kimyası Majör İyon (15 maddeli Toplam Anyon-Katyon)Analizleri
 • Su Kimyası İz Element (55 Maddeli ICP-MS 55 element) Analizleri
 • Su Kimyası İzotop Analizleri (Trityum)
 • Su Kimyası SiO2
 • Su Kimyası Bor
 • Toprak Gaz akışı ölçümleri (CO2)
 • Jeofizik Rezistivite Etütleri
 • Jeofizik I.P. Etütleri
 • Jeofizik Gravite Etütleri
 • Jeofizik Manyetik Etütleri
 • Jeofizik Manyetotellürik (MT) Etütler
 • Jeofizik Sismik Etütler
 • Jeotermal Sistem Modelleme Çalışmaları
 • Gradyan Sondajları Lokasyon Belirlemesi
 • Gradyan Sondajları lokasyonu mülk sahibi ile uzlaşma, kişi ve adres bilgileri
 • Gradyan Sondajları (500m ve üstü)
 • Üretim Sondajları (2000 mt ve üstü)
Yazar: Can BAYAT
Kimdir: 2015 yılından bu yana EMD Enerji Merkezi Danışmanlık şirketine bağlı olarak çalışmaktadır. 2016 SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Yüksek Lisans mezunudur. Evli ve bir çocuk babasıdır.
| | canbayat [at] gmail |