jeofizik için arama sonuçları:

SEL ve TAŞKINLAR İçerik

Bu çalışmada, günümüz doğal olayları arasında 2. sırada can ve mal kaybına sebep olan Sel ve Taşkınlar(Su Baskını) hakkında bilgiler verilerek, önlenmesi,etkileri ve sonuçları değerlendirilmiştir.

Sayfaya Git →


Krom Madeni İçerik

Dünyadaki sayılı krom üreticisi ülkeler arasında yeralan Türkiye ham cevher, ferrokrom ve krom kimyasalları dışsatımından önemli döviz geliri sağlamaktadır. Son yıllarda metalurji ,kimya ve refrakter sanayiinin krom cevheri talebi 450 000 tona ulaşmı...

Sayfaya Git →


MADEN RUHSAT SINIRINI GOOGLE EARTH 'DE BULMA İçerik

İnternette uzun araştırmalar yaptım fakat ne yazık ki Türkçe, olayı basitçe çözen bir yazı bulamadım. Umarım burada anlatılan pratik yöntem pekçok kişiyi hem msaraftan hem de zaman kaybından kurtaracaktır. Lütfen tarafımdan hazırlanan bu yazıya a...

Sayfaya Git →


MİKRO GRAVİTE NEDİR? İçerik

Mikro Gravite tekniği jeofizik mühendisliğine bağlı bir içeriğe sahiptir. Dünyanın gravitasyonel çekiminin zamana bağlı bir ölçümüdür, boşluk ve oyukların varlığını yorumlardan elde eder. Gravite anomalileri boşluk ve oyukların üst üste gelmesi üzeri...

Sayfaya Git →


Schlumberger Dizilimi Nedir ? Nasıl Yapılır ? İçerik

Jeofizik aramalarında en çok kullanılan yöntemlerden biri de kuşkusuz Elektrik Yöntemlerdir. Ülkemizde başta tarım olmak üzere çok çeşitli alanlarda suya olan ihtiyaç Jeofizik Mühendisleri tarafından ekonomik ve hızlı bir şekilde giderilmektedir. Jeo...

Sayfaya Git →


JEOTERMAL SAHA ARAŞTIRMA KALEMLERİ İçerik

Jeotermal sahalarda Ruhsat aşamalarının ardından, Üretim sondajı kuyusunun açılmasına kadar yapılacak çeşitli çalışmalar aşağıda listelenmiştir. Bu çalışmaların gerçekleştirilmesi sahanın gerçek potansiyelinin ortaya çıkartılması, gerçekleştirilecek...

Sayfaya Git →


ARAZİ UYGULAMALARINDA GRAVİTE YÖNTEMİ İçerik

Gravite Yöntemi potansiyel teoriye dayalı temel bir jeofizik arama yöntemidir. Geniş alanlarda genel olarak tüm yer altı zenginliklerinin aranmasında (Petrol, Jeotermal, maden v.b.) detay jeolojik, diğer jeofizik ve sondaj çalışmalarına yönelik hedef...

Sayfaya Git →


Kireçtaşı Rezistivite & IP İçerik

Ölçüm jeofizik elektrik yöntemlerden Schlumberger diziliminde gerçekleştirilmiştir. Eğri üzerinde siyah noktalar rezistivite değerlerini, yeşil çizgili noktalar %ip değişimini, kırmızı noktalı çizgiler ise şarjabiliteyi göstermektedir.

Sayfaya Git →


JEOFİZİK ÖLÇÜ TASARIMI İçerik

Araziye ilk gidişte en az uzunluğu 25 mm olan şerit metre, jeolog pusulası, ölçekli ip (100 m) ve ipin üzerinde 5 m-10m’de sarı ve kırmızı renkler kullanılarak işaretlemeler yapılır. Ayrıca varsa NİVO alınır. Altimetre ve çekiç de götürülür

Sayfaya Git →


Maden Aramalarında Multi Disipliner Yaklaşım İçerik

Maden işletmeciliğinin zorlu süreçlerinden biri olan arama süreci üzerinde biraz durmak istiyorum. Bu süreç günümüze kadar kara düzen gitmiş olsa da maden sektöründe teknolojik gelişmeler, maden firma sahiplerinin aramanın önemini daha da iyi anlamal...

Sayfaya Git →